Thông báo v/v đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm học kì 2, năm học 2020 – 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 28/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 2, năm học 2020 – 2021 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Căn cứ Thông báo số 27/TB-TTKNM ngày 27/4/2021 về lịch thu học phí môn học kỹ năng mềm học kỳ 2, năm học 2020-2021 đến ngày 28/5/2021.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa có số tài khoản trên hệ thống và chưa cập nhật được lịch thu học phí. (Danh sách đính kèm)

Do vậy, Trung tâm tiếp tục đốc thu học phí với sinh viên đăng ký môn học kỹ năng mềm trên hệ thống đào tạo, học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Hình thức:Thu học phí qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của sinh viên.

2. Lịch thu: Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 04/6/2021 đến 16 giờ ngày 25/6/2021 .

3. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên chưa có số tài khoản cá nhân sinh viên nhắn tin tới SDT: 035.276.3680 (Masinhvien_Sotaikhoan Vietinbank)                                     

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button