Diễn giả bên ngoài

–  Tâm Việt Group

– Công ty Huấn luyện Vinskills

– Viện Quản trị kinh doanh FSB, Đại học FPT

– Lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp: Tập đoàn Toyota Việt Nam, Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty Truyền Thông T&C VN…)

– Giảng viên một số trường đại học: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Tài nguyên Môi trường.

Picture1

Picture2

Picture3

Picture4

Picture5

Picture6

Picture7