THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp học tập trung, chia sẻ, thảo luận và trải nghiệm thực tế về kỹ năng mềm

Thực hiện kế hoạch đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Học viện học kỳ II năm học 2016-2017 của Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm. Trung tâm tổ chức lớp học tập trung chia sẻ, thảo luận và trải nghiệm thực tế với các nội dung:

 I. Địa điểm, thời gian, số lượng

– Địa điểm: Giảng đường ND207

– Số lượng: 400 – 600 sinh viên khóa 61

– Thời gian:  + Kỹ năng làm việc nhóm: 6h30-11h45 thứ 3, ngày 18/4/2017

+ Kỹ năng giao tiếp: 6h30-11h45 thứ 4, ngày 19/4/2017

+ Kỹ năng quản lý bản thân: 12h30-17h45 thứ 5, ngày 20/4/2017

II. Nội dung

1. Kỹ năng làm việc nhóm (Sáng 18/4/2017)

– Chia sẻ, thảo luận chuyên đề: Làm việc nhóm hiệu quả

+ Tổng quan về làm việc nhóm

+ Cách thức tổ chức làm việc nhóm

+ Xử lý các tình huống làm việc nhóm

– Giới thiệu cách thức kiểm tra, đánh giá môn học kỹ năng mềm

2. Kỹ năng giao tiếp (Sáng 19/4/2017)

– Chia sẻ, thảo luận chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

+ Quy trình xử lý thông tin trong giao tiếp

+ Nghệ thuật phá vỡ rào cản trong giao tiếp

+ Cách tạo thiện cảm bằng ngôn ngữ hình thể

+ Lắng nghe hiệu quả – điều cốt lõi của nghệ thuật giao tiếp chuyên nghiệp

+ Văn hóa giao tiếp công sở

– Giới thiệu cách thức kiểm tra, đánh giá môn học kỹ năng mềm

– Giải đáp thắc mắc của sinh viên

3. Kỹ năng quản lý bản thân (Chiều 20/4/2017)

– Chia sẻ, thảo luận chuyên đề: Cách quản lý bản thân hiệu quả

+ Khám phá năng lực bản thân

+ Xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho bản thân

+ Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả

+ Xác định và nắm bắt cơ hội

– Giới thiệu cách thức kiểm tra, đánh giá môn học kỹ năng mềm

Trung tâm thông báo tới sinh viên tham gia lớp học kỹ năng theo thời khóa biểu và yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(đã ký)

Ngô Trí Dương