* ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM

 1. TS. Ngô Trí Dương – Giám đốc Trung tâm
 2. TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm
 3. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền – Chuyên viên
 4. CN. Lê Thị Quỳnh Trang – Chuyên viên

* ĐỘI  NGŨ GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM

A. Giảng viên trong Học viện

 1. PGS.TS. Đặng Thị Vân
 2. PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan
 3. PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê
 4. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn
 5. PGS.TS. Trần Đình Thao
 6. PGS.TS. Trần Hữu Cường
 7. TS. Nguyễn Quốc Chỉnh
 8. TS. Nguyễn Minh Đức
 9. TS. Quyền Đình Hà B
 10. TS. Lê Thị Thanh Loan
 11. TS. Nguyễn Thị Thu Phương
 12. TS. Tô Thế Nguyên
 13. TS. Nguyễn Tất Thắng
 14. TS. Đỗ Thị Thanh Huyền
 15. TS. Phạm Thị Hương Dịu
 16. TS. Ngô Thị Thu Hằng
 17. TS. Hoàng Sĩ Thính
 18. TS. Nguyễn Văn Phương
 19. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền
 20. ThS. Đỗ Thị Nhài
 21. ThS. Trần Thị Thanh Tâm
 22. ThS. Lý Thanh Hiền
 23. ThS. Nguyễn Công Ước
 24. ThS. Bùi Thị Hải Yến
 25. ThS. Đỗ Ngọc Bích
 26. ThS. Trần Thị Hà Nghĩa
 27. ThS. Nguyễn Huyền Thương
 28. ThS. Phạm Thị Thanh Thúy
 29. ThS. Nguyễn Thị Minh Thu
 30. ThS. Nguyễn Thị Thiêm
 31. ThS. Nguyễn Thanh Phong
 32. ThS. Trần Thị Như Ngọc
 33. ThS. Bạch Văn Thủy
 34. ThS. Ngô Văn Hoàng
 35. ThS. Nguyễn Hải Núi
 36. ThS. Lê Thị Thanh Hảo

B. Diễn giả, chuyên gia

 1. Chuyên gia Lê Thanh Huyền – Công ty TNHH huấn luyện Vinskills
 2. Chuyên gia Trần Thị Minh Hải – Viện Quản trị kinh doanh FSB
 3. Chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn – Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

C. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp

 1. Ông Nguyễn Viết Ninh – Phó Giám đốc nhân sự Công ty Toyota Việt Nam
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Ngân hàng Quân đội MB Bank Việt Nam
 3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng AB Bank