Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 26/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm

1. Đợt xét chứng chỉ tháng 3/2021

Danh sách đủ điều kiện đợt xét T3/2021: Link đính kèm.

– Mức thu: 20.000đ/chứng chỉ

– Hình thức thu lệ phí: Quét qua tài khoản ngân hàng Vietinbank

– Thời gian thu lệ phí: 21/4/2021 – 21/5/2021.

– Thời gian phát chứng chỉ: bắt đầu từ ngày 01/6/2021.

2. Các đợt xét chứng chỉ năm 2018, 2019, 2020

– Các danh sách xét cấp chứng chỉ năm 2018-2020

+ Đợt tháng 9/2018;

+ Đợt tháng 6/2019;

+ Đợt tháng 9/2019;

+ Đợt tháng 3/2020 (thời hạn nhận đến 29/4/2021);

+ Đợt tháng 10/2020 (thời hạn nhận đến 31/10/2021).

– Mức thu: 20.000 đồng/chứng chỉ

– Hình thức thu: tại Phòng 105 – Khu làm việc của các Viện, Trung tâm

– Thời gian thu lệ phí, cấp chứng chỉ: Chiều Thứ 3, chiều Thứ 5 hàng tuần

3. Một số lưu ý khác:

– Sinh viên mang theo thẻ sinh viên/chứng minh thư tới nhận chứng chỉ.

– Sinh viên không nhận chứng chỉ theo thời gian quy định sẽ chịu trách nhiệm theo Quy định quản lý chứng chỉ tại Trung tâm.

– Những sinh viên chưa hoàn thành lệ phí cấp chứng chỉ môn học kỹ năng mềm sẽ không đủ điều kiện cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Trung tâm trân trọng thông báo!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button