Khóa học phương pháp và kỹ năng trong truyền thông, giảng dậy và tập huấn chuyển giao kỹ thuật

 1. Mục tiêu

Nâng cao năng lực về phương pháp và kỹ năng thực hiện các hoạt động truyền thông, giảng dạy và tập huấn chuyến giao kỹ thuật.

– Hiểu rõ và vận dụng được các nguyên lý của truyền thông thay đổi hành vi trong truyền thông, giảng dạy và tập huấn chuyển giao kỹ thuật

– Phân tích được đặc điểm học, đặc điểm tâm lý của người học, của đối tượng truyền thông và áp dụng trong lựa chọn phương pháp, thiết kế tài liệu, thiết kế chương trình và nội dung truyền thông, giảng dạy và tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

– Hiểu rõ và áp dụng được 5 phương pháp đạt hiệu quả cao trong truyền thông, giảng dạy và tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

– Hiểu rõ và áp dụng thành thạo 10 kỹ năng cơ bản đối với người làm công tác truyền thông, giáo viên và tập huấn viên.

 1. Giảng viên

– TS. Bùi Hữu Đoàn – Giảng viên khoa Chăn nuôi Học viện Nông nghiệp VN;

– ThS. Đỗ Đức Khôi – Giám đốc Trung tâm Dân số, Môi trường và phát triển.

 1. Thông tin khóa học

            – Đối tượng: Sinh viên;

– Số lượng: 30 – 40 sinh viên/khóa;

– Thời lượng: 6 buổi.

 1. Nội dung khóa học
 • Nguyên lý của truyền thông chuyển đổi hành vi, xác định mục tiêu/ đầu ra của truyền thông, tập huấn.
 • Đặc điểm học và tâm lý của đối tượng truyền thông/ đối tượng tập huấn và áp dụng trong biên soạn tài liệu, thiết kế chương trình truyền thông, giảng dạy và tập huấn.
 • Một số phương pháp truyền thông, tập huấn có hiệu quả cao và áp dụng trong truyền thông, giảng dạy và tập huấn.
 • Một số kỹ năng cơ bản thiết yếu cho người làm công tác truyền thông, giáo viên và tập huấn viên.
 • Thực hành áp dụng các phương pháp và kỹ năng.

* Điểm đặc biệt của khóa học:

 • Thời gian thực hành chiếm ít nhất 50% thời lượng khóa học.
 • Mỗi học viên thực hành thao giảng/ truyền thông ít nhất 2 lần, mỗi lần từ 10-15 phút với chủ đề và nội dung tự chọn.

Nội dung tập huấn này đã được tập huấn hàng chục khóa cho các chương trình, dự án phát triển của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước; cho các ngành phát triển nông thôn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và ngành dân số-kế hoạch hóa gia đình.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button