Thông báo DSSV không đủ kiều kiện dự thi vì chưa hoàn thành học phí

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 21 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 18  tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên không đủ kiều kiện dự thi vì chưa hoàn thành học phí

Học kì 1, năm học 2020 – 2021 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Theo Thông báo số 19/TB-TTKNM của Trung tâm đã hết hạn thu học phí từ ngày 31/12/2020. Hiện nay, Trung tâm thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do chưa hoàn thành học phí môn học kỹ năng mềm (File đính kèm)

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm vào Thứ 3 (19/01/2021) và Thứ 5 (21/01/2021) để được giải quyết.

Địa chỉ: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm.                        

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button