Khóa học phương pháp và kỹ thuật tư duy logic, sáng tạo

 1. Mục tiêu

Nâng cao năng lực về phương pháp và kỹ năng tư duy logic, tư duy sáng tạo và áp dụng trong công việc, trong cuộc sống.

– Sau khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu rõ và vận dụng được các nguyên lý đặt ra mục tiêu và quản lý mục tiêu.
 • Hiểu rõ các bước của phương pháp khung Logic (LFA- Logical framework approach; CPM – Critical Path Method…) và có khả năng áp dụng trong quản lý các mục tiêu cụ thể.
 • Hiểu rõ nguyên lý về tư duy sáng tạo và áp dụng trong công việc, cuộc sống.
 1. Giáo viên giảng dạy:

ThS. Đỗ Đức Khôi – Giám đốc Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển cùng các trợ giảng.

 1. Thông tin khóa học

            – Đối tượng: sinh viên;

– Số lượng: 30 – 40 học viên/lớp;

– Thời lượng: 4 buổi.

 1. Nội dung khóa học

– Mục tiêu và nguyên lý đặt ra mục tiêu

– Quản lý dựa vào mục tiêu, quản lý dựa vào kết quả.

– Phương pháp khung Logic (LFA- Logical framework approach) và phương phápCPM – Critical Path Method…

– Áp dụng LFA và CPM trong quản lý các mục tiêu cụ thể của cá nhân, đơn vị.

– Nguyên lý về tư duy sáng tạo

– Áp dụng tư duy sáng tạo trong công việc, cuộc sống.

– Thực hành áp dụng các phương pháp LFA, CPM và tư duy sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

* Điểm đặc biệt của khóa học:

 • Thời gian thực hành chiếm ít nhất 50% thời lượng khóa học.
 • Mỗi học viên thực hành ít nhất 2 bài tập và thuyết trình/ bảo vệ theo nhóm về 2 chủ đề: i) Đặt mục tiêu và Quản lý mục tiêu; ii) Sáng tạo trong tư duy.
 • Các bài thuyết trình của từng học viên sẽ được quay video để xem lại và rút kinh nghiệm.
 • Nội dung tập huấn này đã được tập huấn hàng chục khóa nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các chương trình, dự án phát triển của chính phủ và của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button