Thông báo v/v gia hạn thu học phí môn học kỹ năng mềm cho SV khóa 65 học kì 1, năm học 2020 – 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 23 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thu học phí môn học kỹ năng mềm cho sinh viên Khóa 65

Học kì 1, năm học 2020 – 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 65 thi cuối kỳ môn học kỹ năng mềm kỳ 1, năm học 2020-2021, Trung tâm thông báo tới các trường hợp sinh viên K65 chưa hoàn thành học phí như sau:

1. Hình thức thu:

           – Chỉ áp dụng với sinh viên Khóa 65: Quét học phí qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của sinh viên theo thời hạn.

– Trường hợp sinh viên Khóa 65 chưa có số tài khoản, nhắn tin cú pháp: Mã sinh viên_Họ tên_Số tài khoản gửi đến SĐT: 035.276.3680 (DSSV đính kèm chưa nộp HP và chưa có STK)

2. Lịch thu: T01/3/2021 đến 16 giờ ngày 12/3/2021

3. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Số tiền trong tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ chưa được công nhận kết quả thi môn học kỹ năng mềm học kỳ 1, năm học 2020-2021

Trung tâm trân trọng thông báo!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button