Thông báo về việc gia hạn thu học phí môn học kỹ năng mềm học kì 1, năm học 2020 – 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 19 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 23  tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 1, năm học 2020 – 2021 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Theo Thông báo số 18/TB-TTKNM đã hết hạn thu học phí từ ngày 26/11/2020. Tuy nhiên do nhiều sinh viên chưa cập nhật được số tài khoản trên hệ thống ngân hàng. Do vậy, Trung tâm gia hạn thu học phí kỹ năng mềm học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

1. Hình thức thu:

– Đối với sinh viên Khóa 64 trở về trước: Quét học phí qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của sinh viên theo thời hạn (DSSV Khóa 64 chưa nộp học phí)

Lưu ý: Trường hợp sinh viên Khóa 64 trở về trước chưa có số tài khoản cá nhân cần đến văn phòng Trung tâm để thông báo lại số tài khoản cá nhân (DSSV Khóa 64 chưa có số tài khoản)

– Đối với sinh viên Khóa 65: Sinh viên nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm (Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm)

2. Lịch thu: T24/12/2020 đến 16 giờ ngày 31/12/2020

3. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm vào Chiều Thứ 3, Chiều Thứ 5 hàng tuần.          

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button