kynangtimkiemvieclam

  1. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

– Về kiến thức: Xác định được tính cách, năng lực của bản thân; Chỉ ra được nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân; phân tích được những phương tiện hữu ích giúp cá nhân dễ dàng tìm được thông tin tuyển dụng; Vận dụng được các nguyên tắc, kỹ thuật trong chuẩn bị hồ sơ xin việc, phỏng vấn xin việc và thương lượng hiệu quả về chế độ tiền lương, đãi ngộ; Chỉ ra được định hướng phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường làm việc mới.

– Về kỹ năng:  Có kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các phương tiện khác nhau; Chuẩn hóa được kỹ năng viết hồ sơ xin việc, biết cách tạo ấn tượng tốt khi tham gia phỏng vấn; Phối hợp được các kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn, kỹ năng khi đi phỏng vấn xin việc, kỹ năng thương lượng hiệu quả liên quan đến chế độ lao động; Có khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp.

– Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng khi tham gia phỏng vấn xin việc, tìm kiếm việc làm tại các tổ chức lao động có nhu cầu tuyển dụng. Chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là khó khăn tâm lý của cá nhân trong quá trình tìm kiếm việc làm. Có tâm thế sẵn sàng khi tham gia môi trường làm việc.

  1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

Kỹ năng tìm kiếm việc làm (Job Searching Skills) (1TC: 0-1-2): Quá trình tìm việc; Đánh giá năng lực và định hướng nghề nghiệp; Kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm; Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tìm việc; Kỹ năng phỏng vấn tìm việc; Kỹ năng thương lượng về chế độ đãi ngộ; Hòa nhập và phát triển trong môi trường nghề nghiệp. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%).