kynangquanlybanthan

  1. Mục tiêu học phần:

– Về kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng nhận diện bản thân và quản lý cá nhân đối với thành công của mỗi người. Chỉ ra được mục đích, giá trị cốt lõi, viễn cảnh bản thân, mục tiêu cuộc đời. Phân tích, xây dựng chiến lược phát triển bản thân. Đánh giá được ưu, nhược điểm của các công cụ quản lý thời gian. Nhận diện được các nguyên nhân gây ra cảm xúc ở bản thân. Biết các cách quản lý cảm xúc.

– Về kỹ năng: Vận dụng thành thạo các phương pháp để nhận diện bản thân, kiểm soát cảm xúc, ứng phó căng thẳng, quản lý thời gian và đặt mục tiêu. Phối hợp các kỹ năng để xây dựng chiến lược cuộc đời. Áp dụng chiến lược cuộc đời vào thực tiễn một cách linh hoạt.

– Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá đúng giá trị bản thân và mục tiêu cuộc đời. Hình thành năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm trong mỗi hành động. Sẵn sàng áp dụng các kỹ năng vào cuộc sống. Chủ động, tích cực trong học tập.

  1. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:

Kỹ năng quản lý bản thân (Self Management Skills): Kỹ năng khám phá bản thân; Kỹ năng kiểm soát cảm xúc; Kỹ năng ứng phó căng thẳng; Kỹ năng xác định mục tiêu; Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Phương pháp giảng dạy: Tổ chức các bài tập cá nhân, bài tập nhóm; dạy học bằng trải nghiệm, tình huống giả định; dạy học nêu vấn đề. Phương pháp đánh giá: Thực hành (thực hành 1: 20%; thực hành 2:30%; thực hành tổng hợp: 50%).. Học phần học trước: Không.